Välkommen till 3N Bostäder

3N Fastigheter är ett litet familjeföretag som startade 2005 av Rune, Kate och Carolina Nämberg.

Vi köpte vår första fastighet samma år, och i samband med det bildades dotterbolaget 3N Bostäder AB. Året därpå köptes vår första kommersiella fastighet som ligger i Finspång, och ytteligare ett dotterbolag startades som fick heta 3N Gruvan AB. Sedan dess har vi förvärvat ytterligare 10 bostadsfastigheter i Norrköping som finns i Kneippen, Klingsberg, Nordantill och Centrala staden.

Utöver våra bostadsfastigheter äger vi tre till kommersiella fastighet i Norrköping och även de ligger i ett eget bolag; 3N Lyktan AB.

Läs mer om 3N Bostäder