Uthyrningspolicy

Alla är välkomna att göra en intresseanmälan hos 3N Bostäder AB.

Vårt mål är att få rätt kund till rätt bostad. Vi strävar efter lugn och ordning i våra fastigheter och lägger stor vikt vid urvalet av hyresgäster.

– För att hyra bostad av oss ska du ha fyllt 18 år

– Du ska kunna visa att du har en stadigvarande inkomst i form av fast anställning, pension eller kunna visa intyg om studiemedel

– Betalningsanmärkningar accepteras ej

– Dina inkomster skall täcka hyran och rimliga levnadsomkostnader

– Fastigheten på Schalegatan 7 är ett seniorboende och är avsedd för personer som vid inflyttningstillfället är mellan 55 och 70 år

– Vid flera intresserade som uppfyller ovanstående krav ges företräde till personer med stabil ekonomi, personer som kan antas bli
stadigvarande hyresgäster, icke-rökare och personer utan husdjur

– Kreditupplysning kan komma att tas och referenser tas hos nuvarande hyresvärd

– Uthyrning i andra hand är ej tillåtet utan godkännande från hyresvärden

– Vi beaktar att antalet medlemmar i hushållet är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

-Tillträdeskraven syftar till att säkerställa att en bostadssökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst. Varje ärende prövas individuellt.