Miljö

Miljöpolicy i 3N Bolagen

För oss i 3N Bolagen är miljöfrågan väldigt viktig, både för bolagets verksamhet och för oss som privatpersoner.

Det är viktigt att vi försöker begränsa användandet av ändliga produkter.
Vi köper därför enbart grön el, både till bolaget och familjen. Utöver detta äger vi vindkraftsandelar som motsvarar 133 000 kilowattimmar.

Våra båda tjänstebilar är så kallade supermiljöbilar. Carolina kör en gasbil och Rune kör på grön el med en elhybridbil.

Under hösten 2021 får vi även vår allra första solcellsanläggning som kommer placeras på vår fastighet Kolet 3.
Blir det ett lyckat projekt så planerar vi för ytterligare någon anläggning.

I alla våra bostadsfastigheter har vi källsortering, och i nio av elva bostadsfastigheter har vi full källsortering med 10 fraktioner. Här önskar vi att våra hyresgäster hjälper till och tar sitt ansvar och utnyttjar möjligheten att bidra till miljön.

Fastigheter är stora förbrukare av energi och därför är det viktigt att anläggningarna servas och trimmas hela tiden. Vi följer kontinuerligt upp all el- och värmeförbrukning för att tidigt upptäcka om något är fel.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt kring miljön. ”Men inte har det väl någon betydelse vad jag gör”, kanske du tänker. Du kan inte själv rädda världen men tillsammans med alla andra i huset du bor i, i bostadsområdet, i Norrköping, i Sverige o.s.v.

Tillsammans kan vi göra skillnad!