GDPR

Vi arbetar enligt den nya lagstiftningen kring behandling av personuppgifter; GDPR. Se vår policy nedan.

GDPR policy för 3N bolagen

Ansvarig

Kate Berglund Nämberg

Ändamål

Ändamålet med insamlade personuppgifter är att välja ut presumtiva hyresgäster, upprätta hyresavtal och förvalta hyresgästförhållandet.

Användande av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast gällande:

 • Hyresgäster som bolaget har avtal med
 • Presumtiva hyresgäster eller
 • Person/er som står som borgenär för hyresgästen/erna


Specifikation över användning av personnummer

 • Intresseanmälan
 • Kreditupplysning
 • Referenser nuvarande/tidigare hyresvärd
 • Kronofogden
 • Systemleverantören Hogia (som är personuppgiftsbiträde)
 • Hyresavtal
 • Branschorganisationen Fastighetsägarna Mittnord
 • Advokat vid eventuella tvister

De tre personer som arbetar i företaget är de enda som har behörighet att använda Hogias Fastighetssystem.

Gallring av personuppgifter

Personer som uppfyller nedanstående kriterier gallras från datasystemet var 3:e månad.

 • Personen har inga aktuella hyresavtal senare än angivet datum
 • Personen är inte aktiv sökande
 • Personen har inga oreglerade fordringar till eller från oss
 • Personen är inte aktuell som andrahandshyresgäst
 • Personen är inte aktuell som borgenär

Hyresavtalet sparas i pappersform i tre år.

Transparens i förhållande till den registrerade

Den registrerade kan när som helst begära att få upplysning om vad som är registrerat om vederbörande.