Källsortering

Det är viktigt att värna om miljön. Med det i åtanke, och som extra service till våra hyresgäster, så erbjuder vi möjlighet till källsortering i samtliga av våra bostadsfastigheter med mellan 4 och 10 olika fraktioner.
Viktigt att tänka på när man källsorterar är att inte blanda olika material och att förpackningar som slängs är rengjorda. Kolla därför noga på varje kärl vad som ska sorteras vart.

Det är särskilt viktigt att miljöfarligt avfall så som batterier, glödlampor etc, läggs på rätt ställe. Batteriholkar och uppsamling för glödlampor och lysrör finns i samtliga våra hus, oftast placerade i källargången.
Övrigt miljöfarligt avfall inkl. elektronikskrot får man som hyresgäst själv köra till Returpunten.

Alla våra lägenheter är utrustade med en komposthink. Saknar du en är du välkommen att höra av dig, så levererar vi en till dig.
Nya kompostpåsar finns att hämta i källargångarna.

Är du osäker på hur man källsorterar? Klicka på länken nedan så kommer du till Nodras hemsida med källsorteringsguide.

https://www.nodra.se/avfall/sorteringsguide/