Jour

Man är alltid välkommen att ringa till oss på 011-31 86 01 eller 070-595 03 02.
Vid akuta fel utanför kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag, når man även ÖFS:s fastighetsjour dygnet runt på 070-585 48 24.

Om du låst dig ute

För hyresgäster på Lindövägen 10 har Lås & Nycklar AB nyckeljour dygnet runt. Dem når man på 011-13 35 22.
Övriga hyresgäster vänder sig till Låssmeden på Stockholmsvägen på telefon 0733-55 67 10.
Även ÖFS har nyckeljour, telefonnummer 070-525 48 24.

Öppning sker på egen bekostnad. Borttappade nycklar debiteras alltid hyresgästen. Om även själva låset måste bytas tillkommer kostnad för detta.

Trygghetsjour

För samtliga våra hyresgäster finns trygghetsjour via Larmassistans i Östergötland.

Skulle man vid något tillfälle, främst mellan kl.22.00-06.00, bli störd av oväsen eller festande grannar uppmanas man bestämt att direkt ringa Larmassistans Trygghetsjour på tel 010-207 03 00. Man får uppge sitt namn, men kan begära att namnet inte ska lämnas ut till den som stör. Däremot vill vi gärna veta vem som ringt så vi kan hjälpa.

Vid anmälan åker Larmassistans till fastigheten och ringer på i den lägenhet där störningen pågår. Vi får sedan en rapport om vilken lägenhet störningen kom från. Efter detta utfärdar vi en skriftlig varning och, om störningen upprepas, ytterligare en skriftlig varning. Skulle det upprepas en tredje gång riskerar man avhysning. Norrköping kommuns socialförvaltning får alltid en kopia av både varningsbrev och uppsägning för att de ska vara informerade om det skulle leda till avhysning.