Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Man kan t ex bli ersättningsskyldig om ens akvarium eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar lägenheten eller grannens egendom. Vi vill därför att alla våra hyresgäster har en giltig hemförsäkring.
Kontakta ditt försäkringsbolag så snart du vet att du ska flytta och anmäl din nya adress. Många olyckor inträffar i samband med inflyttning, så det är viktigt att hemförsäkringen börjar gälla från dag ett.

Tips!
Märkta föremål är svårsålda! Ett bra sätt att göra sina saker mindre stöldbegärliga är att märka dem. Hos polis och försäkringsbolag kan man kostadsfritt låna elektroniska gravyrpennor eller pennor med sk ”osynligt bläck”. Man får också en liten skylt att fästa på dörren.