Jour

Man är alltid välkommen att ringa till oss på 070-595 03 02.
Vid akuta fel kan boende på Lindövägen 10 även ringa Riksbyggens jour 0771-860 860 dygnet runt, och boende i våra övriga fastigheter når ÖFS:s jour dygnet runt på
070-585 48 24.

Om du låst dig ute

För hyresgäster på Lindövägen 10 har Lås & Nycklar AB nyckeljour dygnet runt. Dem når man på 011-13 35 22.
Boende på Stockholmsvägen 61 och Himmelstalundsvägen 3 vänder sig till Låssmeden på Stockholmsvägen på telefon 0733-55 67 10.
I övriga fastigheter har ÖFS nyckeljour, telefonnummer 070-525 48 24.

Öppning sker på egen bekostnad. Borttappade nycklar debiteras alltid hyresgästen. Om även själva låset måste bytas tillkommer kostnad för detta.

Trygghetsjour

För hyresgäster på Schalegatan 7 samt Lindövägen 10 finns trygghetsjour via Securitas.

Skulle man vid något tillfälle, främst mellan kl.22.00-06.00, bli störd av oväsen eller festande grannar uppmanas man bestämt att direkt ringa Securitas Trygghetsjour på tel 011-14 40 15. Man får uppge sitt namn till Securitas, men kan begära att namnet inte ska lämnas ut till den som stör. Däremot vill vi gärna veta vem som ringt så vi kan hjälpa.

Vid anmälan åker Securitas till fastigheten och ringer på i den lägenhet där störningen pågår. Vi får sedan en rapport om vilken lägenhet störningen kom från. Efter detta utfärdar vi en skriftlig varning och, om störningen upprepas, ytterligare en skriftlig varning. Skulle det upprepas en tredje gång riskerar man avhysning. Norrköping kommuns socialförvaltning får alltid en kopia av både varningsbrev och uppsägning för att de ska vara informerade om det skulle leda till avhysning.